Video istupanja i intervjui
 
O nama

Naš program aktivnosti:

analitičko praćenje događaja na svetskom i regionalnom planu, pokretanje javnih rasprava o spoljnopolitičkim i unutrašnjim razvojnim alternativama, otvaranje debata u vezi perspektiva evrointegracija, zalaganje za demokratizaciju mešunarodnih odnosa, iznalaženje modela saradnje sa susednim zemljama,...

Pratite nas