O nama

Osnivačka skupština


Osnivačka skupština Srpskog spoljnopolitičkog kruga održana je 18. oktobra 2016. godine sa početkom u 19,30 časova u svečanoj sali Opštine Stari grad u Beogradu.

Za ovlašćenog predstavnika i predsednika SSK i izabran je amb. Milisav Paić, za zamenika predsednika amb. David Dašić, a za članove Ivršnog odbora prof. Dr. Mirjana Vasović, dr. Miloš Ković, Milorad Petrović, dr. Jovo Bakić i Slobodan Kljakić.

Lista osnivača

 • Amb. Radoman Jović

 • Amb.prof.dr. David Dašić

 • Prof.dr. Jovan Dušanić

 • Prof.dr. Srđa Trifković

 • Dr. Jovo Bakić, docent na Filozofskom fakultetu BU

 • Prof.dr. Mirjana Vasović, redovni profesor FPN BU

 • Dr. Milos Ković, docent na Filozofskom fakultetu BU

 • Amb. MIlisav Paić

 • Ljuba Kljakić, publicista i naučni istraživač

 • Nikola Prostran, vodeći stručnjak i konsultant za agroekonomku, raniji član SIV i funkcioner PKJ i PKS

 • Amb. dr. Radomir Radenković

 • Slobodan Kljakić, novinar Politike i publicista

 • Mr. Slobodan Prosić, diplomata i filozof

 • Amb. Dragan Grković

 • Milorad Petrović, novinar i ekonomski konsultant, raniji urednik RTB i RTS

 • Ivan Šahović, diplomata

Program aktivnosti Srpskog spoljnopolitičkog kruga

Polazeći od ciljeva utvrđenih u svom Statutu, program aktivnosti SSK obuhvatiće sledeće oblasti delovanja:

 • Analitičko praćenje kretanja, dogadjaja, skupova, pojava, pretnji, izazova i drugih zbivanja na svetskom i širem regionalnom planu, kao i u neposrednom okruženju, koji se ticu ili mogu da uticu na medjunarodni polozaj i spoljnu i unutrasnju bezbednost nase zemlje i dobrobit njenih gradjana;
 • Pokretanje javne rasprave u strucnim i akademskim sredinama o mogucim spoljnopolitickim i unutrasnjim razvojnim alternativama u uslovima slozene medjunarodne situacije, kao posledice rastuceg nepoverenja izmedju vodjecih svetskih sila i cinilaca, uzrokovanog sve cescem pribegavanju upotrebe sile i vojnih intervencija u strategijski vaznim podrucjima, mesanja u unutrasnje stvari malih i srednjih zemalja, (ukljucujuci destabilizaciju tzv. nepodobnih rezima), sve sa ciljem ocuvanja stecene i prosirenje politicke,vojne, ekonomske i medijske premoci i uticaja;
 • Otvaranje debate u vezi sa srednjerocnim i dugorocnim perspektivama evrointegracija (migrantska kriza, prosirenje NATO, odnos prema RF, odnosi Sever –Jug u okviru EU i sl);
 • Zalaganje za demokratizaciju medjunarodnih odnosa i mirno resavanje sporova na osnovu Povelje UN i pod okriljem Ujedinjenih nacija, posebno Saveta bezbednosti, kao glavnog cinioca i garanta medjunarodnog mira i stabilnosti;
 • Iznalazenje odgovarajucih modela saradnje sa susednim zemljama imajuci u vidu celovitost potreba i interesa nase zemlje, ukljucujuci i obaveze matice u vezi sa polozajem i tretmanom srpskog naroda u drzavama u okruzenju;
 • Pokretanje i ucesce u aktivnostima, koje se ticu stvaranja odgovarajucih politickih, ekonomskih, vojno-bezbednosnih, drustvenih, demografskih i drugih uslova, koji su od znacaja za polozaj zemlje u neposrednom okruzenju, ali i odnosu na srednjerocni i dugorocni razvoj ukupnih prilika i kretanja na evropskom i globalnom planu.


SSK će svoj program aktivnosti ostvarivati putem:

Organizovanja predavanja, tematskih seminara, okruglih stolova, javnih tribina uz ucesce kompetentnih licnosti iz zemlje i inostranstvaObuke i obrazovanja studenata i mladih politickih istrazivaca za slobodoumno, nezavisno, tolerantno i analiticko sagledavanje unutrasnje i medjunarodne stvarnostiIznosenje svojih pogleda, stavova, ocena , komentara i priloga putem stampe i elektronskih medija;Uspostavljanja ravnopravne saradnje sa srodnim strucnim i nezavisnim domacim i inostranim udruzenjima i pojedincima, univerzitetima, inistitutima i akademskim ustanovama;Konferecija za stampu i javnih istupanja, kao i drugih formi komuniciranja sa javnoscu.

PDF verzija Programa aktivnosti Srpskog spoljnopolitičkog kruga

Statut Srpskog spoljnopolitičkog kruga

Uvodno izlaganje Milisava Paića

Članak iz Politike: Srpski spoljnopolitički krug