Osnivači Srpskog spoljnopolitičkog kruga

---

Milisav Paić

Rođen 18.11.1949. u Slovenjgradecu, Slovenija. Zavrsio Pravni fakultet u Beogradu. Bio profesor u Trecoj ekonomskoj skoli u Zemunu i radio kao dipl. pravnik u spoljnotrgovinskom preduzecu Tekig-Invest, Beograd. Od 1977. zaposlen u SMIP-u, gde je obavljao, pored ostalog funkcije nacelnika za Ameriku, Daleki istok, Zapadnu Evropu, susedne zemlje, medjunarodne organizacije, kao I mesto sefa kabineta sav. ministra za spoljne poslove SFRJ. Radio je na razlicitim diplomatskim pozicijama u ambasadama Vasington, London, Peking, Meksiko, kao I Stalnoj Misiji SFRJ pri UN u Njujorku. Bio je nacionalni koordinator za BSEC (Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju). Takodje Nacionalni koordinator za BSEC ( Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju) – ambasador. Bio je clan delegacije SFRJ, odnosno SRJ na RZ GS UN 1986-1992. i 1999. Godine, te delegacija SFRJ na min. konferencijama PNZ u Nju Delhiju 1986, 1986-1992. u Njojorku, 1991. u Akri i 2008. u Gvatamala Sitiju, kao i samitima PNZ u Beogradu 1989. i Kuala Lumpuru 2003.godine.


---

Radoman Jović

Diplomirani pravnik. Karijerni diplomata od pripravnika do ambasadora. Predavač na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova. U Ministarstvu spoljnih posova obavljao je više odgovornih dužnosti. U inostranstvu je služboao u raznim diplomatskim zvanjima u Sudanu, Ugandi, Čehoslovačkoj, Japanu i Zimbabveu. Učestvovao je u više državnih delagacija u zemlji i inostranstvu. Po penzionisanju više godina bio konsultant japanske firme Micui. Bavi se publicistikom. U "Politici", "Danas" i više elektronsih media piše analitičke tekstove o temama iz međunarodnih odnosa, spoljne politike i diplomatije Srbije, kao i o nekim aktuelnim pitanjima iz unutrasnje politike. Jedan je od osnivača Srpskog spoljnopolitičkog kruga. Autor je dve knjige: Srbija, država i otadžbina i Japan iz diplomatske beležnice.


---

Jovan B. Dušanić

Jovan B. Dušanić je rođen 07.07.1950. godine u Pribiniću. Redovne i postdiplomske studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju odbranio na Ekonomskom fakultetu u LJubljani. Redovni je profesor univerziteta, redovni član Naučnog društva ekonomista Srbije i član Odbora ekonomskih nauka Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske. Oženjen je i sa suprugom Tatjanom ima sina Arsenija. Do sada je objavio 34 knjige (od kojih 28 iz ekonomije) i na stotine radova u domaćoj i inostranoj periodici.


---

Dragomir Radenković

dr Dragomir Radenković, doktor ekonomskih nauka.Bavi se prevashodno pitanjima prava i položaja nacionalnih manjina u Srbiji i Srba u zemljama okruženja. Radio je kao asistent za društveno-ekonomske predmete na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Sekretarijatu za odnose sa inostranstvom Vlade Republike Srbije i u Ministarstvu spoljnih poslova gde je imao zvanje ambasadora. Bio je generalni konzul Srbije u Temišvaru. Objavio je knjigu „Ekonomske koncepcije evrokomunizma“, bio glavni i odgovorni urednik časopisa „Dokumentacija iz savremenog socijalizma“. Ima preko 60 objavljenih radova u našoj stručnoj društveno-političkoj i ekonomskoj literaturi na teme iz oblasti savremenih međunarodnih odnosa, procesa evrointegracija, evrokomunizma, socijaldemokratije, evrolevice, nacionalnih manjina i dr.


---

Slobodan Kljakić

Slobodan Kljakić (Trogir, 1954), započeo školovanje u Kosovskoj Mitrovici, završio gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1978. godine. Od 1974. posvetio se novinarstvu, sarađujući sa beogradskim listom ,,Student“. Profesionalni novinar, reporter, komentator i urednik nedeljnog lista ,,Komunist“ od marta 1978. do marta 1990. godine, a od tada novinar, komentator, skupštinski izveštač i urednik rubrike feljton dnevnog lista ,,Politika“. Uz redovne novinarske poslove, istražuje savremenu istoriju Jugoslavije i Srbije u 20. veku, kao polje balkanskih, evropskih i svetskih poslova, na kome se presecaju linije interesnih sfera, što podrazumeva nadmatnje velikih sila, direktno ili posredstvom njihovih otvorenih ili prikrivenih instrumenata na južnoslovenskom prostoru. Ova istraživanja nužno su ga usmerila i na traganje za korenima i manifestacijama genocida kroz istoriju i u savremenosti, tako da su mu ove dve linije interesovanja otvorile put za blisku saradnju sa profesorom Vladimirom Dedijerom. U okviru te saradnje postao je član Raselove istorijske komisije za Jugoslaviju i sekretar Raselovog suda o Koncentracionom logoru Jasenovac. Autor je i koautor sedam knjiga i niza feljtona uglavnom objavljivanih na stranicama lista ,,Politika“. Živi u Beogradu, oženjen, otac dvoje dece.


---

Slobodan Prošić

Rođen u Atini 1951. godine. Diplomirao je i magistrirao na Odseku za Filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Kao doktorantski kandidat, studirao je na Univerzitetu grada Njujorka (1984.- 1986). Tokom dugogodišnje diplomatske karijere službovao je u SAD (od 1981-1986) i Japanu (od 1991. do 1993. i od 2002. do 2006) i specijalizovao se za pitanja Dalekog istoka. Po povratku iz Japana prelazi na mesto ministra savetnika za političke poslove u Odeljenju za Institucije Evropske unije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Diplomatsku karijeru zaokružio je u Odeljenju za Aziju, Australiju i Pacifik gde je radio kao opunomoćeni ministar od 2014. do 2016. godine. Objavljuje članke u Politici o aktuelnim spoljnopolitičkim temama, kao recenzije i studije u stručnim i naučnim časopisima i zbornicima. O pitanjima globalizma objavio je obimno delo političke filozofije pod naslovom Kartografija nestajanja, diseminacija granica i misao postglobalizma (2016) u kojem istražuje fenomen istovremene suverenizacije i desuverenizacije na međunarodnom planu.